The wisdom of the elderly, or why it is worth learning from seniors

Authors

  • Katarzyna Zaremba Pedagogical University of Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24917/27199045.201.3

Keywords:

wisdom, old age, learning, learning from experience, learning from biography

Abstract

The article deals with the topic of learning from seniors. Seniors can have a lot of knowledge and many life experiences that they can share with the younger generation. Learning from the experience and biographies of seniors can help avoid possible life mistakes. There are also examples from studies that prove that it is worth learning from the elderly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aleksander, T. (2019). Możliwość angażowania słuchaczy uniwersytety trzeciego wieku w współpracę międzypokoleniową. W: A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś (red.), Dialog międzypokoleniowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Biela, A. (2019). Szkoła jako miejsce międzypokoleniowego towarzyszenia w drodze na przykładzie szkolnego interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego. W: A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś (red.), Dialog międzypokoleniowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czerniawska, O. (2015). Dlaczego czytam biografie? W: E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografie i uczenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Danilewicz, W. (2009), Rodzina wśród ponowoczesnych dylematów. W: W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dubas, E. (2011). „Uczenie się z biografii Innych” - wprowadzenie. W: E. Dubas, W. Świtalski, Uczenie się z biografii Innych. Biografia i badanie biografii. T. 2. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dubas, E. (2016). Refleksje nad starością. Obiektywny i subiektywny wymiar starości - wprowadzenie w debatę. W: E. Dubas, M. Muszyński (red.), Obiektywny i subiektywny wymiar starości. Refleksje nad starością. T. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Erikson, E. H. (2012). Dopełniony cykl życia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fabiś, A. (2011). Uczyć się z biografii Innego. Na przykładzie „Trzech Dzienników zestawionych przez Marię von Rosen i Ingamara Bergmana”. W: E. Dubas, W. Świtalski, Uczenie się z biografii Innych. Biografia i badanie biografii. T. 2. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fabiś, A. (2015). Starość jako zadanie rozwojowe. W: A. Fabiś, J. K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fabiś, A. (2017). Starość oczekiwana. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej –Polish Social Gerontology Journal, 2(14).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fabiś, A., Wąsiński, A., Tomczyk, Ł. (2019). Egzystencjalna perspektywa refleksji biograficznej w narracyjnym przekazie międzypokoleniowym. W: A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś (red.), Dialog międzypokoleniowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kawula, S. (2009). Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego. W: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Konieczna-Woźniak, R. (2015). Aktualne/zapomniane tematy gerontologii – mądrość ludzi starszych i jej rola w życiu ludzi młodych. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej –Polish Social Gerontology Journal, 1(9).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kunzmann, U. (2007). Różne podejścia do dobrego życia: emocjonalno-motywacyjny wymiar mądrości. W: P. Alex Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, J. Czapiński (red.) wydania polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oleś, P.K. (2015). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Reznitskaya, A., Sternberg, R. J. (2007). Jak nauczyć podopiecznych mądrego myślenia: program „Edukacja dla mądrości”. W: P. Alex Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, J. Czapiński wydania polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (2015). Uczenie się starości. Edukacja Dorosłych, 1: 22–35.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (2013a). Wartości służące pomyślnemu starzeniu się. W: I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (2013b). Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa. W: R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szarota, Z. (2019). Wspólnota wartości w dialogu pokoleń – refleksja pedagogiczna. W: A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś (red.), Dialog międzypokoleniowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Walczak, A. (2015). Czego można nauczyć się z biografii innych? Przykład Edith Piaf – istoty dramatycznej porwanej namiętnością”. W: E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografie i uczenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waligórska, M., Kostrzewa, Z., Potyra, M., Rutkowska, L. (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 18.01.2021).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Walulik CSFN, A. (2015). Całożyciowe uczenie się w autobiograficznej refleksji studentów. W: E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografie i uczenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wądołowska, K. (2009). Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF (dostęp: 18.04.2021).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wolska-Długosz, M. (2012). Rola autorytetu w życiu gimnazjalisty. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 21: 145–162.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wódz, J. (2019). Pokolenie. Komunikacja międzypokoleniowa. Kilka refleksji socjologa. W: A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś (red.), Dialog międzypokoleniowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zawada, A. (2019). Komunikacja międzypokoleniowa dziadkowie – wnuki a nabywanie określonych kompetencji kluczowych Na podstawie badań empirycznych. W: A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś (red.), Dialog międzypokoleniowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zych, A.A. (2019). Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Published

2021-12-07 — Updated on 2021-12-17

Versions