The sense of life as a mediator of the impact of the perspective of time perception and attitudes towards death on the subjective well-being in the late adulthood. The report of the research carried out among uta’s students

Authors

  • Anna Kawula Humanitas University in Sosnowiec

DOI:

https://doi.org/10.24917/27199045.201.5

Keywords:

meaning in life, time perspectives, attitudes towards death, subjective well- -being, late adulthood

Abstract

Currently, one of the challenges for gerontologists is to highlight the determinants of healthy aging, that is, to identify the conditions that maintain and/or improve the quality of life in old age. The research sought to present meaning in life as an indicator of successful aging from the perspective of time perception and attitudes towards death, and the fact that subjective well-being plays a significant role in psychosocial adaptation. This report shows the invariability of the measurement of the Well-Being Index with selected distributions of variables. The following methods were used in the research: Purpose in Life Test (PLT), Death Anxiety and Fascination Scale, Time Perception Questionnaire (ZTPI), The Satisfaction With Life Scale (SWLS). The study included (N = 300) students of the Universities of the Third Age from 3 cities in Poznań, Tricity, Kraków, and people not participants of the University of the Third Age, including 178 women and 122 men aged over 60. The subjects completed the study in the form of paper and pencil. The findings provide evidence for the relationship between mental well-being and life attitudes among older adults. Measurements showed that this approach is very consistent and stable. The presented results show that the sense of meaning in life mediates the relationship between the perspectives of perception of time and attitude towards death and subjective well-being. The analysis of the results confirmed the hypothesis that mental well-being and life attitudes are positively correlated. There were no differences in life attitudes between the two groups.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bugajska, B., Timoszyk-Tomczak, C. (2013). Przyszłość w życiu osób starszych, Gerontologia Polska, 21(2).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bugajska, B., Timoszyk-Tomczak, C. (2006). Człowiek stary wobec przyszłości. W: Steuden S., Marczuk M. (red.). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cieślik, A., Zubik A., Bańczarowska, M. (2005). Starość w narracjach kobiet w drugiej połowie życia. W: Zierkiewicz E., Łysak A. Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Wrocław: MarMar.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czerniawska, O. (1992). Czas i jego wymiary. W: Dzięgielewska M. (red.). Refleksje nad starością aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne. Łódź: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział w Łodzi; Uniwersytet Łódzki, Zakład Oświaty Dorosłych.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Diener, E., Lucas, R.E., Scolon C.N. (2006). Beyond the hedonic treademill. Revising the adaptation theory of well-being, American Psychologist, 5: 305–314.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Diener, E., Seligman, M.E.P. (2002).Very happy people. Psychological Science, 13(1): 81–84.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., Smith H.L. (1999), Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125: 276–302.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Diener, E., Emmons, R., Larsen, R., Griffin, S. (1985) The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Diener, E., Lucas, R., Oishi, S. (2004) Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Warszawa.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gao, Y., (2011). Time Perspective and Life Satisfaction Among Young Adults in Taiwan. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hagerty, M., Veenhoven R.(2003). Wealth and happiness revisited: Growing wealth of nations does go with greater happiness. Social Indicators Research, 64.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Juczyński, Z. (2001). Adaptacja Skali Satysfakcji z Życia – SWLS (Diener, Emmons, Larson, Griffin, (1985). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kępiński, A. (1977). Lęk. Warszawa: PZWL.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kępiński, A. (1985). Melancholia. Warszawa: PZWL.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kępiński, A. (1994). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalik, S. (2000). Wspomaganie rozwoju w procesie starzenia się. W: Kaja B. (red). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2. Bydgoszcz: WSP.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mather, M., Carstensen, L. (2005). Aging and Motivated Cognition: The Positivity Effect in Attention and Memory. Trends in Cognitive Sciences 9.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

McGregor, H.A., Greenberg, J., Arndt, J., Lieberman, J., Solomon, S., Solomon, L., Pyszczynski, T. (1998). Terror Management and Agression: Evidence that mortality salience motivates agression against worldview-threatening others. Journal of Personality and Social Psychology, 74: 590–605.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nosal, A. (1986). Akceptacja własnej przeszłości i siebie a poczucie sensu życia u osób funkcjonujących w warunkach Domu Opieki Społecznej. W: Pilecka B. (red.). Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oleś, M., Steuden S., Klonowski, P., Chmielnicka-Kuter E, Gajda, T., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińska, M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (red.). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: TN KUL.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Opoczyńska, A. (1999). (red.), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ostrowska, A. (1997). Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pufal-Struzik, I. (2000). Poczucie osamotnienia i lęku u ludzi starszych. W: Jopkiewicz A., Trafiałek E. (red.). Trzeci wiek bez starości. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zimbardo,, P., Boyd, J. (2014). Paradoks czasu. Warszawa: PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zhang, J., Howell, R., Stolarski, M. (2013). Comparing Three Methods to Measure a Balanced Time the Relationship Between a Balanced Time Perspective and Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies, 14.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zimbardo, P., Boyd, J. (1999). Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual Differences Metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zych, A.A. (2020). Współczesna polska polityka senioralna: deklaracje i działania. W: A.A. Zych (red.), Starość w drodze… Profesjonalny Pracownik Socjalny, Katowice.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Życińska, J., Januszek, M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) JC Crumbaugha i LT Maholicka: Analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne – Pychological Journal, 17(1): 561–57.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Published

2021-12-07